• Pimeys, valo ja valosaaste

    GLOW2.0‑hankkeessa keski­tymme tarkas­te­lemaan valai­se­mat­toman taivaan mahdol­li­suuksia luoda uusia sisältöjä matkai­lu­pal­ve­luihin ja rikastaa jo olemassa olevia tarjoo­muksia. Pimeyden ja luonnol­lisen yön suojelu pitää sisällään myös monia ekolo­gisia ja kestävän kehityksen mukaisia elementtejä, joihin sukel­lamme syvem­mälle seuraa­vissa blogi­kir­joi­tuk­sissa. Kotipla­neet­tamme elonkirjo on kehit­tynyt auringon, kuun ja tähtien valon ja sen voimak­kuuden vaihtelun, spektrin, sekä valon ja pimeyden jaksot­tai­suuden…

    » Lue lisää